Vrak vozidla

Vrak vozidla

Na našej ulici stojí dlhodobo motorové vozidlo, ktoré je zrejme nepojazdné a zaberá parkovacie miesta iným vozidlám. Môže mesto takéto vozidlo odstrániť?

Problematika vrakov na parkoviskách miest je stále aktuálna. Nepoužívané a často i poškodené a vykradnuté vozidlá nielenže hyzdia svoje okolie, ale zaberajú aj parkovacie miesta, ktorých je vo všeobecnosti nedostatok.

Treba povedať, že podľa platnej legislatívy je držiteľ vozidla, ktoré stojí na mieste, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny, povinný takéto vozidlo umiestniť na miesto, na ktorom k takému nežiadúcemu konaniu nedochádza.

Ak takéto vozidlo vo svojom okolí máte a majiteľ sa ho odstrániť očividne nechystá, je vhodné kontaktovať mestskú políciu alebo správcu komunikácie. Ak ide o vrak vozidla (nemá platnú technickú alebo emisnú kontrolu prípadne platné evidenčné číslo vozidla), môže mesto na náklady majiteľa takéto vozidlo z cestnej komunikácie odstrániť.

Tagged with ,
This post was written by
Comments are closed.