DOKLADY, MATRIKA, KOMPETENCIE

ss_fb_profile_6_webSlužobné auto starostu
Môže starosta používať služobné auto na výkon funkcie poslanca MsZ?

 

ss_fb_profile_6_webPrerozdelenie finančných prostriedkov na mzdy
Čo s prostriedkami na mzdy na neobsadené pracovné miesta?

 

ss_fb_profile_6_webMenovanie prednostu
Ako menuje primátor prednostu?

 

ss_fb_profile_6_webDoklad s apostilou
Kde vystavia doklad s apostilou?

 

ss_fb_profile_6_webÚlohy primátora
Aké sú kompetencie a postavenie primátora?