UKRAJINA – ŠANCA PRE NÁŠ CESTOVNÝ RUCH

27. apríl 2017, 18.00

Od susedov najviac návštevníkov

Slovensko zaznamenáva za posledné obdobie výrazné prírastky návštevnosti turistov. Údaje za rok 2016 hovoria o najlepšom roku v histórii samostatného Slovenska. Navyše od roku 2014 sledujeme kontinuálny rast tejto návštevnosti. Časť odbornej verejnosti pripisuje tieto vysoké čísla najmä zhoršenej bezpečnostnej situácia v mnohých vyhľadávaných destináciách sveta. Iní skôr hovoria o zlepšujúcej sa infraštruktúre a marketingu oblastných organizácii cestovného ruchu, ktoré fungujú už niekoľko rokov. Bez ohľadu na to, aké dôvody priviedli turistov na Slovensko, treba túto skutočnosť vnímať pozitívne, ako aj fakt, že návštevníci prichádzajú najmä z okolitých krajín. V TOP 5 krajín je Česko, Poľsko, Nemecko, Rakúsko a  Maďarsko. Okrem Nemecka sú to všetko štáty, s ktorými priamo susedíme a máme bezvízový styk.

Počet návštevníkov Počet prenocovaní
2014 3 727 710 10 900 434
2015 4 330 249 12 350 080
2016 5 023 629 14 138 420

 

 

Orientácia na Rusko nevyšla

V posledných rokoch bolo možné zaznamenať marketingové aktivity s cieľom prilákať na Slovensko aj ruskú klientelu. Tá sa vyznačuje relatívne veľkou solventnosťou a ochotou míňať finančné prostriedky. Prichádzali najmä do  vysokohorských stredísk a kúpeľov. Väčší a kontinuálny nárast však zabrzdila okupácia Krymu a pretrvávajúci konflikt medzi Ruskom a  Ukrajinou. Aj na základe uvalených sankcii zo strany Európskej únie voči Moskve „stratili“ Rusi chuť cestovať vo väčšom rozsahu do Európy a „objavili“ novú destináciu – už spomínaný polostrov Krym. Po výrazne dobrých číslach návštevnosti z roku 2014 už v ďalších rokoch badať prepad a skôr stagnáciu. Netreba očakávať, že v strednodobom horizonte sa táto situácia dramaticky zmení.

Počet návštevníkov Počet prenocovaní
2014 41 137 166 562
2015 29 664 107 265
2016 35 919 102 687

 

Zrušenie víz – nová šanca

Európsky parlament nedávno drvivou väčšinou hlasov schválil zrušenie víz pre občanov Ukrajiny (https://dennikn.sk/729112/europoslanci-schvalili-zrusenie-viz-pre-ukrajinu-sulik-sa-zdrzal-ako-jediny-slovak/). Bezvízový styk pre našich východných susedov sa bude vzťahovať na cesty za rodinou, turistické pobyty a služobné cesty. Podmienkou však bude vlastníctvo biometrického pasu. Ukrajinci by do krajín EÚ mohli cestovať už  v polovici tohto roka. Zrušenie týchto víz aktívne podporovala aj naša diplomacia prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí. Teraz by však z politickej úrovne mala prejsť do aktívneho uplatňovania tohto aktu v prospech nášho cestovného ruchu. V spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby ako gestorom cestovného ruchu na Slovensku a oblastnými organizáciami cestovného ruchu by mali začať pripravovať stratégiu „marketingového obsadenia“ tohto 45 miliónového trhu. Súčasťou tejto stratégie musí byť samozrejme vyčlenenie finančných prostriedkov ako aj personálnych kapacít. V roku 2015 navštívilo Slovensko niečo cez 50 tisíc obyvateľov Ukrajiny. Len pre porovnanie z Poľska (38 miliónov obyvateľov) prišlo takmer 170 tisíc. Naším zahranično-politickým záujmom je mať nadštandardné vzťahy s naším východným susedom a tie sa však musia premietnuť aj v ekonomickej oblasti. A práve cestovných ruch môže byť ideálnou platformou pre rozvíjanie týchto vzťahov. Už dávno disponujeme kvalitnou infraštruktúrou, dokonca aj dopravnou (lety Kyjev – Bratislava ale aj pravidelné vlakové spojenie). V tomto prípade je dôležitá nadstavba najmä v oblasti celoštátnej propagácie a marketingu na tomto východnom trhu. Bude to chcieť len ochotu a záujem kompetentných nepremeškať túto šancu. Konkurencia okolitých krajín určite nespí…

 


Zdroj údajov: ŠÚ SR

Štefan Škultéty

Autor (1975) je trojnásobný úspešný primátor mesta Trenčianske Teplice a poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje odborným témam z oblastí komunálnej a regionálnej politiky a cestovného ruchu.