Kompetencie primátora

Kompetencie primátora

Aké je postavenie primátora podľa platnej legislatívy a čo patrí medzi jeho základné kompetencie?

Postavenie primátora definujú viaceré právne normy platné u nás, najmä Ústava Slovenskej republiky a Zákon o obecnom zriadení. V zásade sa dá povedať, že primátor je najvyšším výkonným orgánom mesta a jeho najvyšším predstaviteľom.

Nesprávna je predstava, že primátor je nadradeným orgánom vo vzťahu k mestskému zastupiteľstvu. Medzi primátorom a zastupiteľstvom neexistuje vzťah podradenosti alebo nadradenosti, oba orgány majú zákonom dané svoje vlastné kompetencie. Primátor mesta …

Read More »