Výstavba billboardov

Výstavba billboardov

Na území nášho mesta by som chcel umiestniť reklamný billboard o rozmere približne 2,5 x 2 metre. Ako mám postupovať?

V súčasnosti je trendom obmedzovanie a regulácia vonkajšej reklamy a tomu zodpovedá i procedúra, ktorú je nutné podstúpiť.

Vo vašom prípade je potrebné podať vyplnenú žiadosť o povolenie reklamného a propagačného zariadenia. Ďalej je potrebné vydokladovať majetkovoprávny vzťah k pozemku, na ktorom má byť zariadenie umiestnené – list vlastníctva alebo zmluvu s vlastníkom, ktorá Vás oprávňuje použiť pozemok na daný účel.