Štefan Škultéty

števo

Iniciátorom vzniku stránky samospravny.sk je Štefan Škultéty.

Štefan Škultéty sa narodil v apríli 1975. Po skončení Základnej školy v Trenčianskych Tepliciach pokračoval štúdiom na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Ďalšie roky strávil štúdiom na City University Bellevue a neskôr na Fakulte Managementu Univerzity Komenského. Štúdium ukončil obdržaním titulu PhDr.

Po absolvovaní základnej vojenskej služby pôsobil v súkromnej sfére v oblasti marketingu a médií. V roku 2002 sa stal riaditeľom zahraničných vzťahov SDKÚ. O rok neskôr začal pracovať na Ministerstve obrany Slovenskej republiky ako poradca ministra obrany a následne ako riaditeľ kancelárie ministra Juraja Lišku a neskôr Martina Fedora. Následne pôsobil ako asistent poslanca Národnej rady Slovenskej Republiky.

Od decembra 2006 vykonáva funkciu primátora mesta Trenčianske Teplice, dnes už v treťom volebnom období. Od roku 2013 je zároveň aj poslancom Trenčianskeho samosprávneho kraja za okres Trenčín, vo voľbách kandidoval s podporou širokej pravicovej koalície. Poslanecký mandát obhájil ako nezávislý kandidát v roku 2017. Vo voľbách predsedu skončil na treťom mieste.

Štefan Škultéty je autorom niekoľkých odborných článkov a publikácií na aktuálne spoločenské témy. Absolvoval množstvo zahraničných a domácich  stáží a seminárov na problematiku komunálnej a regionálnej politiky, čerpania finančných prostriedkov z EÚ fondov, ako aj  práce s mladými ľuďmi.

Medzi jeho záľuby patrí futbal, v mladosti ako aktívny hráč reprezentoval mesto Trenčianske Teplice vo všetkých vekových kategóriach. Okrem futbalu hrá rád tenis a basketbal. Počas štúdií pracoval v mládežníckych táboroch pre pomoc telesne a duševne postihnutým ľuďom v USA. Hovorí aktívne anglicky a pasívne rusky. Má o tri roky mladšieho brata Tomáša. Štefan Škultéty  je ženatý, má  syna Jakuba (2004)  a dcéru Terezku (2009).

 

facebook logoinstagramtwitter-logo