O projekte

„Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný
rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.“
– Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

 

urad

Zaujíma Vás, aké kompetencie má miestna samospráva? Čo môže a čo, naopak, nemôže robiť primátor, mestské zastupiteľstvo alebo rada? Zaujímate sa, ako postupovať pri ohlasovaní stavby, poruchy v zjazdnosti cestnej komunikácie alebo pri zmene priezviska? Chcete viac participovať na chode Vašej obce alebo mesta a spolurozhodovať o tom, akým smerom sa bude uberať?


Potom ste u nás na dobrej adrese.

 

01_cesta_infrastruktura_sluzbyCieľom stránky Samosprávny web je formou jednoduchých otázok a odpovedí a blogov priblížiť občanovi- návštevníkovi stránky a laickej verejnosti základné fungovanie systému samosprávy v Slovenskej republike a zároveň sledovaním aktuálnych noviniek a správ poukázať na zaujímavé postrehy z aktuálneho diania v komunálnej politike na Slovensku.

 

Iniciátorom vzniku tejto stránky je Štefan Škultéty, trojnásobný primátor mesta Trenčianske Teplice a poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja za okres Trenčín. Na stránke si okrem Vašich otázok a odpovedí na ne môžete prečítať v sekcii blog aj jeho postrehy na aktuálne spoločenské a politické témy.

Pozrite si aj to, čo o nás napísali média.

facebook logoFacebook Štefana Škultétyho: @skultetystefan

Facebook projektu Samosprávny: @samospravny