Inštitút Slovensko 21

Inštitút Slovensko 21 je občianskym združením, ktoré sa zaoberá analytickou a poradnou činnosťou v oblasti samospráv, komunálnej politiky a ekonómie. Cieľom jeho činnosti sú efektívne samosprávy, ktoré robia politické rozhodnutia na základe odborných podkladov a analýz, čím vytvárajú pre občanov najlepšiu hodnotu za verejné peniaze.

 

Pre vašu samosprávu vieme zabezpečiť:
  • realizáciu expertných projektov v oblasti znižovania nákladov
  • procesnú optimalizácie a reorganizáciu organizačných štruktúr
  • implementáciu projektového riadenia
  • efektívny controlling
  • hĺbkové analýzy rozpočtu, jeho príjmov a výdavkov
  • optimalizáciu jednotlivých cieľov podľa cash flow mesta a obce
  • vypracovanie PHSR 
  • manažment projektov financovaných z externých fondov

 

Inštitút Slovensko 21
IČO: 42147581
Sídlo: Bezručova 6794/64D, 91101 Trenčín
Office: Piaristická 6, 91101 Trenčín
Registračné číslo: VVS/1-900/90-25301
Registrový úrad: MV SR
Dátum vzniku: 20.01.2005