Aktuality

14. júna 2017

BÚRKA V POHÁRI VODY

Slovenská komora učiteľov nesúhlasí s novelou, ktorá zvýši flexibilitu čerpania financií pre materské školy. Zmenu presadzujú zriaďovatelia týchto inštitúcií.


5. apríla 2017

TIME MANAGEMENT PRI VÝZVACH NA MINISTERSTVE PÔDOHOSPODÁRSTVA JE KATASTROFÁLNY

Podľa analýzy Samosprávneho webu, ktorý študoval eurofondové výzvy verejne dostupné na webe Ministerstva pôdohospodárstva, možno konštatovať, že až 10 z nich je vo fáze vyhodnocovania, resp. prípravy dlhšie ako 12 mesiacov. Už v minulosti bol spôsob čerpania najmä zo strany odbornej verejnosti často kritizovaný. Zdá sa však, že kritika vôbec nepadla na úrodnú pôdu a časový sklz je v niektorých prípadoch enormný. Napríklad výzva pre mladých farmárov (6.1) bola vyhlásená v júni 2015 a dodnes nie sú zverejnené výsledky. Čo predstavuje neuveriteľných 21 mesiacov. Výzva pre malé obce (7.4) bola prvýkrát vyhlásená v októbri 2015. Následne bola uzavretá, avšak nové vedenie rezortu ju na jeseň 2016 zrušilo a od vtedy ju zatiaľ nevyhlásilo… Výzvy na projekty cezhraničnej spolupráce boli vyhlásené presne pred rokom, avšak závery nie sú dodnes žiadne. Program na podporu verejno-súkromného partnerstva (19.2) bol vyhlásený vo februári 2016 a na jeseň toho roku zrušený, a potom opätovne vyhlásený. Podľa medializovaných informácii bude výzva opäť zrušená…

Detailný rozpis analyzovaných výziev nájdete na tu.

Prehľad výziev: http://www.apa.sk/index.php?navID=185


7. februára 2017

Organizácia Transparency International Slovensko zverejnila hodnotenie užitočnosti, objektívnosti a verejnoprávneho charakteru samosprávnych novín v 100 najväčších mestách na Slovensku. Viac na odkaze tu.


12. decembra 2016

NOVELA ZÁKONA O MIESTNOM POPLATKU ZA ROZVOJ

Parlament schválil zmeny v zákone o miestnom poplatku za rozvoj. Jeho prvá novela tak prišla po necelom mesiaci a pol účinnosti. Okrem iného bolo zo zákona odstránené oslobodenie od poplatku pre stavebníkov rodinných domov s výmerou menšou ako 150 m2 , keďže táto bola podľa predkladateľov pozmeňovacieho návrhu diskriminačná voči stavebníkom bytových domov. Parlament tak odstránil problém, na ktorý sme upozornili v blogu na Samosprávnom webe dňa 6. septembra 2016, dva mesiace pred vstúpením zákona do účinnosti.

Viac o zmene pravidiel na agentúrnej správe TASR tu.


3. októbra 2016

ZÁKON O ŠPORTE

V roku 2015 prijala s veľkou pompou Národná rada nový zákon o športe, za hlasovali vtedy 132 zo 135 prítomných poslancov. Zákon mal okrem iného aj stransparentniť financovanie športu a systémovo zvýšiť prostriedky v športe. Tento „systém“ je však dosť zvláštny. Právny predpis totižto ukladá športovým klubom povinnosť vyberať členské poplatky od svojich členov. Samosprávy opakovane požadovali, aby bol amatérsky a lokálny šport podporený aj tým, že si budú môcť kluby o členskom rozhodovať samostatne. Kým štát dotuje veľké a profesionálne organizácie (čoho legitimita je otázna), športovcov na miestnej úrovni škrtí nezmyslenými poplatkami.


22. septembra 2016

Cestovný ruch je vládnou prioritou. Ale opäť iba na papieri. Kým z hľadiska návštevnosti a príjmov turizmus na Slovensku rastie, jeho podpora štátom klesá. Na rok 2017 vyčlenilo ministerstvo dopravy na podporu turizmu len 7,5 milióna eur, čo je o 4 milióny menej ako v tomto roku. Cestovný ruch na Slovensku potrebuje podporiť a nie škrtiť. (ŠŠ)


6. septembra 2016

Od 1. novembra môžu samosprávy vyrubovať stavebníkom miestne poplatky za rozvoj. Pozrime sa spoločne na problematiku tohto poplatku.